Coppa Junior di Kangourou. Sul podio l’ITIS Bosco Lucarelli di Benevento.

kangourou

About Author: Angela Viola