Consigli di Classe

ITI  “G.B.B. LUCARELLI” ANNO SCOLASTICO 2017-18

 

Classe Componenti consigli di classe  Coordinatore 
I EEA  i-eea PETRILLO ERSILIA
I EEB  i-eeb  FUSCO ANTONIO
I EEC  i-eec  CATALANO SORAIA
I TL i-tla  ROSSETTI VITTORIA 
I MEA i-mea  STASI ROSSANA 
I MEB i-meb PISANIELLO PASQUALE
I MEC i-mec DE IORIO STEFANIA
I ITA i-ita MARTIGNETTI GIUSEPPINA
I ITB i-itb DE GENNARO KATIA
I ITC  i-itc DE MASI ANTONIETTA
I ITD  i-itd MICELI CRISTIANA
II EEA  ii-eea BIFANI BRUNELLA
II EEB ii-eeb MAZZONE STEFANIA
II TLA ii-tla PESCIONE ELVIRA
II MEA ii-mea  DEL DONNO GABRIELLA 
II MEB ii-meb  TEDINO MARIA ANTONIETTA 
II MEC ii-mec  CIOFFI MARIA DEBORA
II ITA ii-ita GABBARINI ROSSELLA
II ITB ii-itb BARONE RITA
III ETA iii-eta  CAPACCHIONE MICHELE 
III ECA iii-eca  CALANDRO RITA 
III IA iii-ia  BALENA ANTONELLA 
III CSA iii-csa  DEL MONACO MARISA
III IB iii-ib  CERIELLO GIUSEPPINA
III IC iii-ic  MIELE ROSA 
III MMA iii-mma  CIARLEGLIO ABELE 
III MMB/ENA iii-ena iii-mmb  MATRANGOLO ROSSELLA 
IV ETA iv-eta  PALUMBO GAETANO 
IV ECA iv-eca  LAUDATO GIOVANNINA
IV IA  iv-ia MARMORALE ANNA MARIA 
IV  TLA  iv-tla BRUNO MARIA PIA 
IV ENA iv-ena  FERRO GIULIANA 
IV MMA iv-mma  LEONE ANTONIO
IV CSA iv-csa  TORNUSCIOLO RINALDO 
V ETA v-eta  PEDICINI LOREDANA 
V ECA v-eca  ORLACCHIO MARIA
V IA v-ia  VIOLA ANGELA
V TLA  v-tla MIELE ROSA
V ENA v-ena  TRETOLA GIUSEPPE
V MMA v-mma  ROBERTO GAETANO 
V CSA v-csa  LIPPIELLO GIUSEPPINA